Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Recerca Educativa    

El grau en XXXXXXXXX que s'ofereix a la UdL té un enfocament generalista resultat de les reflexions realitzades amb representants d'institucions privades i públiques de l'entorn i les manifestades en les enquestes d'inserció laboral i les recollides en el Pla Estratègic de la Facultat de Dret i Economia (FDE) de la Universitat.

Lleida i el seu entorn es caracteritza per una estructura empresarial de petita i mitjana empresa, fet que aconsella una formació àmplia perquè el futurs titulats tinguin una visió general del funcionament d'una empresa. D'aquesta manera, els graduats tindran la capacitat per cobrir diferents necessitats de gestió que es puguin plantejar quan s'incorpori a qualsevol empresa del territori. Dins d'aquest enfocament generalista s'ha considerat adient introduir dos mencions o intensificacions en el grau, Gestió Empresarial i Comptabilitat i Finances, amb l'objectiu d'ajudar a focalitzar dos dels grans àmbits de la titulació.